شرکت به شیمی

 

تلفن ثابت : 66124899-021
همراه : 09124646402

مسئول بازاریابی : آقای یوسفی

 

پرکلرواتیلن ماده شیمیایی بدون رنگی است که این مایع با کلردار کردن هیدروکربن ها به دست می آید و به عنوان ماده شوینده در خشکشویی ها، تولید فلئوروکربن، ماده انتقال حرارت، ازبین بردن گریس از سطح و ماده پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پرکلرواتیلن به عنوان ماده اصلی در صنایع گوناگون مانند قطعه سازی ها، ریخته گری ها، قالب سازی ها و خشکشویی ها کاربرد دارد.

برای اطلاعات تماس و سفارش پرکلرواتیلن کلیک کنید

 

نقش پرکلرواتیلن در چربیگیری با بخار

نقش پرکلرواتیلن در چربیگیری با بخار:
در چربی گیري با بخار قطعه هاي که باید پاک و تمیز شود، وارد بخار متراکم حلال هیدروکربن کلردار می شود که در بالاي یک مخزن حلال جوشان تجمع یافته است. چربی گیري با بخار یک روش بسیار خوبی براي زدودن روغن و گریس است، اما ممکن است براي زدودن آلودگی هاي زیاد تاثیر نداشته باشد.
برطرف کردن مواد جامد می تواند با همراه کردن یک وسیله پاشنده با حلال مایع موثر انجام شود.
وقتی که حلال مصرف می شود، روغن هاي روي آن جمع می شوند و امکان دارد نقطه جوش را بالا ببرد و در این صورت لازم است حلال را با تقطیر خالص کرد.
حلال هاي کلردار در برخورد با آب به ویژه در حضور آلومینیوم گرایش به هیدرولیز دارند و به این دلیل که محصولات هیدرولیز داراي اسید هیدراته می باشند، فقط از انواع  داراي مواد بازدارنده ویژه باید استفاده کرد.
پرو کلرو اتیلن (نقطه جوش87 درجه سانتیگراد) معمولاً بیشتر با پرکلرو اتیلن (نقطه جوش74 درجه سانتیگراد) به علت مسمومیت پایین آن، ترجیح داده می شود.

 

برچسب های این مطلب:

پرکلرواتیلن-پرکلرواتیلن با بخار-چربیگیری با بخار-نقطه جوش پرکلرواتیلن-چربیگیری با پرکلرواتیلن