شرکت به شیمی

 

تلفن ثابت : 66124899-021
همراه : 09124646402

مسئول بازاریابی : آقای یوسفی

 

پرکلرواتیلن ماده شیمیایی بدون رنگی است که این مایع با کلردار کردن هیدروکربن ها به دست می آید و به عنوان ماده شوینده در خشکشویی ها، تولید فلئوروکربن، ماده انتقال حرارت، ازبین بردن گریس از سطح و ماده پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پرکلرواتیلن به عنوان ماده اصلی در صنایع گوناگون مانند قطعه سازی ها، ریخته گری ها، قالب سازی ها و خشکشویی ها کاربرد دارد.

برای اطلاعات تماس و سفارش پرکلرواتیلن کلیک کنید

 

تقسیم بندی چربی گیرها

تقسیم بندی چربی گیرها:
عموماً چربی گیرها از نظر ساختاري به سه دسته تقسیم می شوند:
1- چربی گیرهاي قلیایی
2 - چربی گیرهاي خنثی
3- چربی گیرهاي اسیدي

پرکلرواتیلن نیز جزو چربی گیرها است که در چربیگیری از روی فلزات در صنعت کاربرد دارد.

چربی گیر قلیایی موجب هیدرولیز چربی، مرطوب شدن سطح قطعه، پراکنده شدن و امولسیون شدن چربی در محلول و نرم سازي آن می شوند.
این نوع تمیزکننده ها را می توان به صورت دستمال کشی، اسپري دستی، اسپري اتوماتیک و یا روش غوطه وري بکار برد. در فرایند تمیزکاري می توان از عواملی همچون گرما، همزن و یا جریان الکتریکی استفاده کرد.
از چربی گیر خنثی م یتوان در روش هاي دستمال کشی، اسپري دستی، اسپري اتوماتیک و یا روش غوطه وري استفاده کرد. زمان فرایند، غلظت و دماي این نوع شوینده ها به روش به کار گرفته شده بستگی دارد. از شوینده هاي خنثی به عنوان پاك کننده اولیه استفاده می کنند.
چربی گیرهاي اسیدي براي رفع زنگ زدگی و دیگر عوامل ناشی از خوردگی بکار می روند. در برخی موارد نیز براي ایجاد پوشش فسفاته، سطح را فعال می کنند. پاك کننده هاي اسیدي به طور معمول به صورت غوطه وري استفاده می شوند.
در موارد محدودي می توان از پاك کننده هاي اسیدي ملایم، به روش پاششی نیز استفاده کرد. دماي فرایند تمیزکاري اسیدي و زمان چربی گیري توسط آن، معمولاً نسبت به پاك کننده هاي قلیایی پایین تراست.
توضیح موارد مصرف و کاربرد :
 از نظر کلی چربی گیرهاي صنعتی داراي یک کاربرد عمومی بوده که عبارت است از پاك کردن و زدودن سطوح فلزي از چربی ها و آلودگی ها و جلوگیري از رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها.

چربی گیرها به دو صورت مایع و پودري تولید می شوند. غالباً چربی گیرهاي پودري کاربرد بیشتري
نسبت به چربی گیرهاي مایع دارند. روش استفاده از چربی گیرهاي پودري معمولا به صورت پاششی بوده و
استفاده از چربی گیرهاي مایع معمولاً به صورت غوطه وري می باشد.
در روش پاششی فلز یا قطعه مورد نظر از داخل یک تونل پاششی عبور داده شده که پودرهاي چربی گیر توسط یک نازل (Nozzle) روي آن پاشیده می شود. اتلاف و دور ریز مواد چرب یگیر در این روش کم بوده چرا که پودرهاي چربی گیر در قسمت پایینی تونل جمع شده و دوباره به سیستم نازل جهت استفاده برگشت داده میشوند.
در روش غوطه وري، چربی گیر در درون یک مخزن با آب رقیق شده و تا دماي 60 الی 70 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس فلز یا قطعه مورد نظر توسط جرثقیل هاي سقفی یا سبدهاي فلزي به داخل مخزن فرو برده می شود. حجم مخزن در این روش با توجه به قطعات فلزي مورد نظر بین 2000 تا 14000 لیتر می باشد. در ایران کارخانجات یخچال سازي لرستان، شرکت زامیاد )تولید خودرو( و شرکت ساخت نیرو (ساخت تابلوي برق) از روش غوطه وري استفاده می کنند.
روش چربی گیري پاششی نسبت به چربی گیري غوطه وري داراي مزیت می باشد چون در مدت زمان کوتاهتری بازده بیشتری دارد.
شایان ذکر است سیستم پاششی مختص چربی گیرهاي پودري نبوده بلکه از چربی گیرهاي مایع نیز در سیستم هاي پاششی استفاده می نمایند. در مورد چربی گیرهاي مایع نیز وضع به همین منوال است.
در داخل کشور، شرکتهاي زیادي جهت مصارف چربی گیري و صیقلی نمودن سطح فلزي از چربی گیرهاي صنعتی استفاده می نمایند. تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور
فرآیند کلی که براي تولید چربی گیرهاي صنعتی انجام می شود در تمامی کشورها و کارخانجات تولیدي یکسان بوده و یک فرآیند اختلاط یا Mixing می باشد. تفاوت امکان دازد در نوع مواد اولیه به کار رفته جهت بازدهی محصول مورد نظر با توجه به کاربرد نهایی باشد.
در این فرآیند مواد اولیه با هم ترکیب شده و بر اساس نوع محصول مورد نیاز، دما و فشار اختلاط، محصول نهایی و غلظت،PH ، زمان ماندگاري آن، شرایط اختلاط تغییر می نماید. اما آنچه واضح است، فرآیند اصلی در واقع همان فرآیند اختلاط می باشد. بر اساس شرایط فرآیندي و محصول مورد نظر، شکل ظاهري محصول ممکن است مایع و یا جامد به صورت پودري باشد.
در فرآیند اختلاط از یک راکتور همزن دار استفاده می شود. در تولید این نوع محصولات نیازي به ایجاد شرایط خلأ و یا فشارهاي بالا نمی باشد و فرآیند معمولاً در فشار ظرف انجام می گیرد. اما دماي واکنش بر اساس میزان غلظت مورد نظر و درجه اختلاط متفاوت است.

 

برچسب های این مطلب:

انواع چربی گیر-چربی گیری پرکلرواتیلن-تقسیم بندی چربی گیرها-پرکلرواتیلن- چربیگیری از روی فلزات-چربی گیری صنعتی-ساختار چربی گیرها