شرکت به شیمی

 

تلفن ثابت : 66124899-021
همراه : 09124646402

مسئول بازاریابی : آقای یوسفی

 

پرکلرواتیلن ماده شیمیایی بدون رنگی است که این مایع با کلردار کردن هیدروکربن ها به دست می آید و به عنوان ماده شوینده در خشکشویی ها، تولید فلئوروکربن، ماده انتقال حرارت، ازبین بردن گریس از سطح و ماده پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پرکلرواتیلن به عنوان ماده اصلی در صنایع گوناگون مانند قطعه سازی ها، ریخته گری ها، قالب سازی ها و خشکشویی ها کاربرد دارد.

برای اطلاعات تماس و سفارش پرکلرواتیلن کلیک کنید

 

موارد کاربرد چربیگیر پرکلرواتیلن

موارد کاربرد چربی گیری با پرکلرواتیلن:

1حذف روغن و چربی ها از فاضلاب با پرکلرواتیلن برای جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های جذبی

2 حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب با استفاده از پرکلرواتیلن برای جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین جلوگیری از گرفتگی لوله ها و منهول های فاضلاب انسداد

3پیش تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی و کاهش بار آلودگی فاضلاب
 
4 هماهنگ سازی کیفی و کمی فاضلاب درسیستم های تصفیه فاضلاب

 5مصرف به عنوان ایستگاه پمپاژ

 

برچسب های این مطلب:

چربی گیری پرکلرواتیلن-پرکلرواتیلن-حذف روغن و چربی با پرکلرواتیلن-حذف مواد معلق و چربی فاضلاب-پیش تصفیه فاضلاب ها-ایستگاه پمپاژ با پرکلرواتیلن-کاربرد پرکلرواتیلن-تصفیه فاضلاب