شرکت به شیمی

 

تلفن ثابت : 66124899-021
همراه : 09124646402

مسئول بازاریابی : آقای یوسفی

 

پرکلرواتیلن ماده شیمیایی بدون رنگی است که این مایع با کلردار کردن هیدروکربن ها به دست می آید و به عنوان ماده شوینده در خشکشویی ها، تولید فلئوروکربن، ماده انتقال حرارت، ازبین بردن گریس از سطح و ماده پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

پرکلرواتیلن به عنوان ماده اصلی در صنایع گوناگون مانند قطعه سازی ها، ریخته گری ها، قالب سازی ها و خشکشویی ها کاربرد دارد.

برای اطلاعات تماس و سفارش پرکلرواتیلن کلیک کنید

 

روشهای زدایش آلودگی در فلزات

روشهای زدایش آلودگی از در فلزات:

1- شستشو با مواد تمیزکننده

2- حلال شویی

3- واکنش شیمیایی

4- عمل مکانیکی

یکی از کاربردهای مهم پرکلرواتیلن چربیگیری و زدایش آلودگی است که بیشتر در صنعت فلز و خشک شویی ها کاربرد دارد.

در واقع روش هاي پاکسازی آلودگی به این 4 روش منحصر نمی شود.

انواع اصلی تمیزکننده ها عبارتند از:
1-تمیزکننده هاي قلیایی
2-تمیزکننده هاي حلالی
3-تمیزکننده هاي اسیدي
4-تمیزکننده هاي مکانیکی  


 
پرکلرواتیلن یکی از تمیز کننده های قلیایی می باشد روشن است که انتخاب روش زدایش باید بنا به انواع آلودگی انجام شود. فلزي که در صنعت مصرف می شود توسط سازنده با 1 لایه نازك روغن جهت حفاظ در طی جابجایی و انبار کردن پوشیده می شود. آلودگی هاي دیگر در مراحل ساخت و شکل دهی فلز تشکیل می شوندکه شامل دوده، ذرات فلزي بسیار ریز و باقی مانده هاي روغن هاي نورد کاري ( Rolling Oil) میشوند . براي راحتی در عمل شکل دهی فلز، انواع مختلف روان کننده ها و ترکیبات را استفاده میکنند.
در طی انبار کردن، حمل و نقل، جابجایی و مصرف و شکل دادن فلز، تعدادی از آلوده کننده هاي دیگر و علایم نشانه گذاري ممکن است افزوده شوند. جایی که ممکن است فلز براي مدتی انبار شود یا تحت شرایط انبار کردن مضر و ناسازگار، مخصوصاً وقتی که فلز در فضای روباز انبار می شود، محصولات خوردگی روي سطح فلز افزایش می یابند. تمام آلودگی هاي بالا باید به عنوان قدم نخست در ایجاد یک پوشش تبدیلی زدوده شود.

 

برچسب های این مطلب:

پرکلرواتیلن-کاربرد پرکلرواتیلن-انواع تمیزکننده های فلزات-روشهای پاکسازی آلودگی